Dziś, tj. 17 marca, rozpoczęły się szkolne rekolekcje wielkopostne, w tym roku przeżywane pod hasłem: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
Tematem dnia było zdanie „Nie lękajcie się być świętymi”. Uczniowie zastanawiali się, kim jest święty i jak go naśladować. Czytając fragmenty Ewangelii, starali się odkryć, jakie wskazówki są w nich zawarte. Konferencję wygłosił ks. Marcin Rola.

Zapraszamy do naszej internetowej galerii.