1 lipca 1569 roku w Lublinie został zaprzysiężony akt Unii Lubelskiej. Na jego mocy połączono Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Klasa 6a razem ze swoim przewodnikiem – starszym kolegą Mateuszem Husakiem udała się śladami miejsc, które przypominają nam o tym wydarzeniu. Na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się pod pomnikiem Unii Lubelskiej, który znajduje się na placu Litewskim w miejscu pierwotnego XVI-wiecznego, ufundowanego z inicjatywy Zygmunta Augusta. Pomnik został zniszczony przez władze carskie a obecny powstał w 1826 roku z inicjatywy Stanisława Staszica. Na obelisku pomnika znajduje się płaskorzeźba z personifikacjami unii. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się fotościanka przedstawiająca reprodukcję obrazu „Unia Lubelska” Jana Matejki. Spacer edukacyjny zakończyliśmy przy kościele oo. Dominikanów, w którym odśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus jako podziękowanie za doprowadzenie do końca obrad. W refektarzu klasztoru jest przechowywany krucyfiks, na który wedle tradycji zaprzysiężono unię.
Mateuszowi dziękujemy za tak ciekawą lekcję historii, której wysłuchaliśmy z przyjemnością!