„Duch Święty posyła nas” – pod takim hasłem zakończył się w Pliszczynie V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci wraz z animatorami, rodzicami i duszpasterzami. Wśród nich było 50 małych misjonarzy z naszej szkoły z s. Urszulą Kupczyk, s. Lucjaną Kożak i p. Beatą Król. Mszy świętej przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Powiedział: Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła! Przywołał także postacie św. Pawła i św. Jadwigi Królowej i św. Jana Pawła II. Do tego spotkania przygotowywaliśmy się przez cały rok realizując tematykę darów Ducha Świętego. Podczas spotkań zrobiliśmy piękne latawce. Jeden z nich uzyskał I miejsce w konkursie na najpiękniejszy latawiec. Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami – m.in. z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej, o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso i o. Mariuszem Bartuzi ze Zgromadzenia Ojców Białych, a także s. Anafridą Biro i innymi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Białych. Na spotkaniu były również przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – s. Katarzyna Murawska FMM i p. Anna Sobiech. Po katechezie na temat nadzwyczajnego miesiąca misyjnego wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali indywidualne błogosławieństwo i małe książeczki z modlitwą papieża Franciszka z „łapką”, która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.