Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lublinie. Na warsztaty składa się cykl 10 spotkań – łącznie 30 godzin. Głównym celem programu jest wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania się dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi.

Warsztaty organizuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Lublinie (Zajęcia rozpoczynają się w grudniu, grupa poranna w środę w godz. 9.30-12.30) – zapisy pod nr 81 747 35 26

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Lublinie (Poradnia prowadzi narazie wyłącznie zapis chętnych – termin będzie ustalony po zebraniu wymaganej liczby osób) – zapisy pod nr 81 741 09 30