Dzieci klas trzecich rozpoczęły cykl katechez poświęconych Mszy św. To dla nich ważny czas przygotowujący do pełnego uczestnictwa we Mszy św. Tej niedzieli dzieci czytały czytania mszalne i śpiewały psalm podprowadzający do Ewangelii. W czasie wspólnego spotkania obejrzały urywki filmu Największy z cudów – zachęcamy także Rodziców do obejrzenia go. Jest to doskonała pomoc, by porozmawiać z dzieckiem na tematy związane z Eucharystią. Następne spotkanie odbędzie się 11 marca.