Nasi ósmoklasiści po raz kolejny uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminów, plasujące się w najwyższym – dziewiątym staninie.

j. polski 79% – gmina 73% – województwo 67% – kraj 66%

matematyka 85% – gmina 64% – województwo 53% – kraj 53%

j. angielski 90% – gmina 76% – województwo 64% – kraj 66%

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich nauczycielom!