Przypominamy o możliwości zapisania dziecka do świetlicy klas 1-3 na rok szkolny 2019/2020. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka Z ŻYCIA SZKOŁY – ŚWIETLICA) lub w sekretariacie szkoły. Uzupełniony dokument można złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej klas 1-3 do 14 czerwca. Zapraszamy!