Poniżej publikujemy zdjęcia, które wpłynęły do Samorządu na konkurs „Zdjęcie z moim zwierzakiem”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec tygodnia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane zdjęcia.