W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu Tutoring szkolny. Nauczyciele w ciągu dwóch dni dowiedzieli się jak rozpoznawać potrzeby, mocne strony ucznia i charatkerystyczne typy inteligencji nauczyciela i dziecka oraz wyznaczać cele tutoringu. Dodatkowo opracowali sposoby tworzenia dokumentacji, która jest elementem niezbędnych w ciągu całego procesu. Szkolenie prowadziła p. Zofia Ściebura, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor Zespołu Szkół ALA w Częstochowie oraz tutor. Nauczyciele zostali ponadto poproszeni o wykonanie różnych ćwiczeń, które miały im przybliżyć sposób w jaki uczeń jest prowadzony przez swego tutora. Projekt Tutoring szkolny. Wychować człowieka mądrego, do którego przystąpił nasza szkoła, jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.