Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest na pamiątkę Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana 14 października 1774 roku, by zrewolucjonizować polskie szkolnictwo w XVIII wieku. Było to niezwykle ważne wydarzenia mające na celu wykreowanie nowego Polaka – świadomego i wykształconego patrioty. Na przestrzeni lat ten dzień stał się świętem całej oświaty. Również w naszej szkole odbywały się uroczyste obchody. O godzinie 8.15 nauczyciele, rodzice i uczniowie zgromadzili się w Kościele pod wezwaniem nawrócenia św. Pawła, by uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w intencji pracowników naszej szkoły. Następnie udano się do auli, gdzie klasa 3b pod opieką p. Katarzyny Niedziółki przygotowała część artystyczną. Po programie słowno – muzycznym głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, którzy złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Głos zabrała również Siostra Dyrektor. Następnie cała społeczność szkolna udała się do kina, gdzie odbyły się poszczególne seanse. Klasy I-III obejrzały film pt. Mała stopa, klasy IV-VI Biały Kieł, natomiast uczniowie z klas VII i VIII ekranizację powieści Dywizjon 303. Wszystkim pracownikom oświaty jeszcze raz życzymy wytrwałości i światła Ducha Świętego w pracy dydaktyczno-wychowawczej.