Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w trzydniową akcję charytatywną, która jest odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II do solidarności z ubogimi. Wzięli udział w publicznej zbiórce pieniędzy, w której corocznie uczestniczy blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji przyznającej stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób mogliśmy włączyć się w budowanie żywego pomnika św. Jana Pawła II, którym nazywani są stypendyści Fundacji.