17 września klasa 5 b uczestniczyła w warsztatach pt.: Pierwsza Pomoc. Zajęcia miały na celu podniesienie naszej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, dlatego teraz każdy z nas już wie, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Szkolenie przeprowadzili studenci medycyny w szpitalu przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Nauczyliśmy się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po czynności przy osobie poszkodowanej. Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza pomoże nam przyjść z pomocą osobom potrzebującym.