Dziś odbył się pierwszy w naszej szkole Dzień SERVIAM. Przez kolejne siedem miesięcy będziemy starali się wcielać w życie to urszulańskie zawołanie („będę służył”). Pomagać nam w tym będą błogosławieństwa, postaci świętych, którzy w szczególny sposób kierowali się danym błogosławieństwem w swoim życiu oraz zadanie do wykonania w praktyce. Dziś pierwsze z błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” a towarzyszy mu osoba brata Alberta Chmielowskiego oraz zadanie na dziś:
Jeśli starczy Ci odwagi, spróbuj sprawić dziś radość osobie, której z różnych powodów nie potrafisz przyjąć i zaakceptować, dużą trudnością jest dla Ciebie rozmowa (zabawa) z nią. Możesz, np. powiedzieć jej dobre słowo, porozmawiać, zaprosić do wspólnej pracy na lekcji (jeśli będzie taka możliwość), wytłumaczyć jakieś trudne zadanie, itp…
Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału.