Uczniowie klasy 1b przez cały zeszły tydzień przygotowywali się do inscenizacji wiersza
H. Bechlerowej „Kręć się, koło”. Podzieleni na grupy rozdzielili między siebie role: bałwanka, zajączka, wróbelka, wiewiórki i dziecka. W kolejnym etapie samodzielnie wykonali maskę. Niektórzy dodatkowo zadbali również o kostiumy. Ostatnim elementem było opanowanie tekstu. Dzisiaj na lekcji zaprezentowali efekty swojej pracy. Występ udał się doskonale,
a zabawa w teatr dostarczyła wielu radosnych przeżyć.