W ostatnich tygodniach w naszej szkole zostały przeprowadzone ekologiczno-językowe warsztaty dla uczniów klas V-VIII „Reduce, Reuse, Recycle”. Celem zajęć było rozwijanie kompetencji językowych uczniów, kształtowanie oraz promowanie postaw proekologicznych, a także uświadomienie dzieciom wagi naszych codziennych wyborów. W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję poszerzyć swój zasób leksykalny o słownictwo związane z ochroną środowiska, poznali sposoby na ograniczenie ilości odpadów, a także przećwiczyli poprawną segregację śmieci poprzez wykorzystanie gry edukacyjnej. Zadaniem uczestników warsztatów było przygotowanie ulotki w języku angielskim promującej zasadę 3R.

Wiedza na temat recyklingu, ograniczania i ponownego wykorzystania odpadów została efektywnie utrwalona. Czas wykorzystać ją w życiu codziennym!

Warsztaty zostały zrealizowane przez p. Bożenę Szypułę w ramach projektu „Ekologia jest fajna!” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

#Laboratoria Przyszłości