Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie organizuje II edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Dziecka”. W tym roku przebiega on pod hasłem „Jestem przyjacielem przyrody”. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie oraz Wydział Artystyczny UMCS.

Zapraszamy chętnych uczniów szkół podstawowych, aby w sposób plastyczny przedstawili tegoroczny temat konkursu. Jak dbamy/chronimy nasze środowisko, naszą planetę?
Niech Wasze prace będą tego ilustracją. Czekamy na nie do 15.05.2022r.
Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu: REGULAMIN Wojewódzki Konkurs Plastyczny – Piękno dziecka – II edycja 2022

Serdecznie zapraszamy!