Podczas pracy metodą projektu („Moja Ojczyzna, moje miasto”) klasa 2b czytała i ilustrowała legendy związane z Lublinem. Uczniowie poznali m.in. legendę o lubelskim Żmiju. W trakcie zajęć odkodowywaliśmy informacje, z którą ulicą związana jest legedna (ul. Żmigród). Duża część dzieci nie wiedziała, gdzie w Lublinie znajduje się ta ulica. Postanowiliśmy ją odnaleźć. Każdy z uczniów odszukał ją na własnej mapce Lublina. Zaopatrzeni w mapki z wytyczoną trasą udaliśmy się na poszukiwania. Gdy dotarliśmy na miejsce wszystkich zachwyciła ta niewątpliwie urokliwa uliczka. Po wysłuchaniu ciekawostek o Żmigrodzie udaliśmy się do znajdującego się przy tej ulicy Domu Słów na warsztaty „NIEOBOJĘTNI”, podczas których w oparciu o literaturę mieliśmy okazję wzmacniać swoją wrażliwość na problemy społeczne (m. in. niepełnosprawność, bezdomność, samotność). Próbowaliśmy wczuć się w sytuację osób niewidomych. Warsztaty pokazały nam jak ważna jest tolerancja, zrozumienie, współodczuwanie, otwartośc na odmienność. Czas upłynął nam bardzo ciekawie. Na pewno odwiedzimy ulicę Żmigród jeszcze nie raz.