W dniach 28-29 sierpnia 2017 r. odbyło się trzecie szkolenie w ramach projektu Tutoring szkolny, który będzie realizowany w naszej szkole od roku 2017/2018. Zajęcia były prowadzone przez p. Anetę Bawiec, wieloletniego tutora oraz wicedyrektora szkoły Żywioły w Płońsku. Tematy poszczególnych warsztatów to Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania oraz Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora”. Podczas spotkań nauczyciele zostali wprowadzeni w tajniki towarzyszenia uczniowi w ciągu całego okresu współpracy. Zajęcia praktyczne opierały się na symulacji spotkań, czyli tutoriali. Innowacja pedagogiczna będzie realizowana w naszej szkole w ramach programu Wychować człowieka mądrego, który jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.